სიახლეები


წიგნის "ევროპული სისხლის სამართალი" პრეზენტაცია

2010-07-21

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე დასრულდა სამეცნიერო მუშაობა საგრანტო პროექტზე - "ევროპული სისხლის სამართლის განვითარებისათვის საქართველოში”.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი მერაბ ტურავა.

პროექტის ფარგლებში გამოიცა წიგნი სახელწოდებით: "ევროპული სისხლის სამართალი”, რომლის პრეზენტაცია გაიმართება 2010 წლის 21 ივლისს, 18:00 საათზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის ბიბლიოთეკაში.


წიგნის