სიახლეები


ახალი წიგნი

2010-07-05

ა.წ. 5 ივლისს ბიბლიოთეკამ საჩუქრად მიიღო 40 ცალი სახელმძღვანელო: ც. სამსონიძე, გ. ნანეიშვილი, დ. ზურაბაშვილი, ზ. ბერაია,. თ. ხარებავა, თ.ბაზღაძე. სასამართლო ფსიქიატრია, თბილისი, 2006