სტრუქტურა

    • ბიბლიოთეკას ხელმძღვანელობს ბიბლიოთეკის დირექტორი :

      ირაკლი დვალიძე, ოთახი #152  • ბიბლიოთეკას ჰყავს სპეციალისტები და სტუდენტური დასაქმების ფარგლებში შერჩეული დამხმარე პერსონალი (მენეჯერი), რომელთა რაოდენობა განისაზღვრება ბიბლიოთეკის საჭიროებიდან გამომდინარე.

    ირინე არჩვაძე – ბიბლიოთეკარი, ოთახი #266
    ლიანა კობალაძე – ბიბლიოთეკარი