მისამართი:

  თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, 0179, თსუ, II

1) სისხლის სამართლის მიმართულების განყოფილება - N266;

2) ყველა სხვა დანარჩენი მიმართულებისთვის (სამოქალაქო, ადმინსტრაციული და სხვ.) განკუთვნილი განყოფილება - N152